← Inapoi

Protectia datelor personale in mediul virtual

2017-01-10


Comisia Europeana a propus pe 10 ianuarie un pachet legislativ format din două Regulamente și o comunicare, în domeniul protecției datelor personale în mediul vitural.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Propunerile noastre vor completa cadrul UE de protecție a datelor. Acestea vor asigura protecția vieții private în comunicațiile electronice prin norme actualizate și eficace, precum și faptul că instituțiile europene vor aplica aceleași standarde înalte pe care le așteptăm de la statele noastre membre.”

Prima propunere de regulament va spori gradul de protecție a vieții private pentru cetățeni și va oferi noi oportunități pentru întreprinderi, astfel:

• va fi extins domeniul de aplicabilitate a normelor europene la noi actori, cum ar fi WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage sau Viber;

• va crește gradul de strictețe al normelor, prin transformarea din directivă în regulament, direct aplicabil în toate statele membre;

• protecția va acoperi atât conținutul, cât și metadatele (gen ora și locul apelului) comunicațiilor electronice;

• vor apărea noi oportunități de afaceri, odată ce s-a obținut consimțământul de prelucrare a datelor aferente comunicațiilor, conținutului și/sau metadatelor;

• vor fi simplificate normele în ceea ce privește cookie-urile;

• va crește gradul de protecție împotriva mesajelor de tip spam, prin interzicerea comunicațiilor electronice nesolicitate, realizate prin orice mijloace.

Cea de-a doua propunere de regulament vizează actualizarea normelor existente privind protecția datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele europene, care datează din 2001, astfel încât orice persoană ale cărei date personale sunt prelucrate să beneficieze de standarde de protecție ridicate.

Comunicarea stabilește modul de abordare a transferurilor internaționale de date cu caracter personal, pentru a facilita schimburile comerciale și promova o mai bună cooperare în ce privește asigurarea respectării legii, precum și un nivel ridicat de protecție a datelor.

Etape următoare

Comisia a invitat Parlamentul European și Consiliul să asigure adoptarea acestor propuneri până la data de 25 mai 2018, data intrării în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor. 

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20171001_protectia_datelor_personale_mediul_virtual_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020