← Inapoi

Tranzitia energetică - în plină desfășurare

2017-02-01


Modernizarea economiei Uniunii Europene și tranziția către o eră a emisiilor reduse de carbon reprezintă o realitate, se arată în cel mai recent raport privind Uniunea energetică, publicat de Comisia Europeană în 1 februarie. Astfel, Europa este pe cale de a-și realiza obiectivele pentru 2020 în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și energia din surse regenerabile.

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: „Uniunea energetică nu înseamnă doar energie și climă, ci se referă la accelerarea modernizării fundamentale a întregii economii a Europe, transformând-o într-o economie eficientă din punct de vedere energetic și din punct de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, într-un mod echitabil din punct de vedere social. Ar trebui să sporim, de asemenea, dimensiunea externă a Uniunii energetice, pentru a consolida rolul de lider mondial al UE. Având în vedere că o mare parte a propunerilor legislative relevante au fost prezentate, 2017 ar trebui să fie anul de punere în aplicare. Acesta este mesajul pe care îl voi adresa statelor membre în cadrul noului turneu dedicat Uniunii energetice, lansat la 3 februarie”.

Potrivit raportului, UE în ansamblu și-a atins deja obiectivul pentru 2020 privind consumul final de energie. Același lucru este valabil și pentru emisiile de gaze cu efect de seră: în 2015, emisiile de gaze cu efect de seră au fost reduse cu 22% sub nivelurile din 1990. UE este, de asemenea, pe drumul cel bun în sectorul surselor de energie regenerabile, în care, pe baza datelor din 2014, ponderea energiei din surse regenerabile a atins 16% din consumul final brut de energie al UE. O altă tendință importantă este faptul că UE continuă să înregistreze succese în acțiunile de decuplare a creșterii economice de emisiile de gaze cu efect de seră. În perioada 1990-2015, produsul intern brut (PIB) combinat al UE a crescut cu 50%, în timp ce emisiile totale au scăzut cu 22%.

În urma încheierii Acordului de la Paris din decembrie 2015, ratificarea rapidă a acestuia de către UE a permis intrarea în vigoare, la 4 noiembrie 2016, a primului acord universal privind schimbările climatice, obligatoriu din punct de vedere juridic.

În 2016, Comisia a prezentat inițiative, legislative și nelegislative, pentru transpunerea Strategiei-cadru pentru o Uniune energeticăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, și anume:

pachetul „Energie curată pentru toți europeniiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••”, prezentat la 30 noiembrie 2016, având ca scop menținerea competitivității UE în condițiile tranziției către acest tip de energie;
o strategie europeană privind mobilitatea cu emisii scăzuteCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• cu obiectivul ca, până la mijlocul secolului, emisiile de gaze cu efect de seră provenite din transporturi să fie cu cel puțin 60% mai reduse decât în 1990 și înscrise ferm pe o traiectorie care să tindă spre zero.

Context
Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a publica anual un raport privind situația Uniunii energetice. Primul raport ce analizează progresele a fost publicat în noiembrie 2015. Aceste documente constituie elemente centrale pentru monitorizarea implementării acestei priorități-cheie a Comisiei Juncker. 

Sursa: ec.europa.eu


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020