← Inapoi

Noi instrumente de finanțare pentru infrastructura de transport

2017-02-08


Comisia Europeană a lansat o nouă metodă de finanțare a proiectelor de infrastructură în sectorul transporturilor. Apelul de propuneri lansat miercuri, 8 februarie, are în vedere combinarea de finanțări nerambursabile în valoare de 1 de miliard de euro, disponibile prin Mecanismul pentru interconectarea Europei - Transport, cu cele oferite de instituțiile financiare publice, sectorul privat sau, pentru prima dată, Fondul european pentru investiții strategice(FEIS), element central al Planului de investiții pentru Europa. Apelul va avea două termene-limită de depunere a propunerilor, primul la 14 iulie 2017 și cel de-al doilea la 30 noiembrie 2017.

Comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Punerea în practică a viziunii noastre pentru o mobilitate neîntreruptă, inteligentă și durabilă în Europa necesită investiții care nu pot fi sprijinite doar prin fonduri publice. Acesta este motivul pentru care lansăm o soluție inovatoare pentru a putea folosi cât mai bine resursele de care dispunem și pentru a valorifica potențialul neexploatat al investițiilor private, acordând o importanță deosebită țărilor care beneficiază de Fondul de coeziune. Acțiunea noastră reprezintă un semn de solidaritate în acest sens.”

Apelul contribuie la punerea în aplicare a Strategiei Comisiei pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în contextul Uniunii energetice, și sprijină, de asemenea, investițiile în „transportul durabil”, în vederea viitoarelor inițiative în domeniul mobilității rutiere, care vor fi lansate mai târziu în cursul acestui an.

Proiectele selectate trebuie să contribuie la infrastructuri de transport durabile, inovatoare și neîntrerupte în cadrul rețelei transeuropene de transport. Se va pune un accent deosebit pe proiectele care elimină blocajele, sprijină legăturile transfrontaliere și accelerează digitalizarea transporturilor, în special în zonele cu un potențial mai mare și cu decalaje pe piață, cum ar fi țările care beneficiază de Fondul de coeziune, precum și pe sisteme de transport durabile și eficiente și pe consolidarea intermodalității și interoperabilității în cadrul rețelei de transport.

Context

În cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), sunt disponibile fonduri în valoare de 24,05 miliarde de euro pentru cofinanțarea de proiecte TEN-T de interes comun în statele membre ale UE. Din totalul amintit, până în prezent, au fost angajate din punct de vedere juridic 19,3 miliarde de euro.

Planul de investiții pentru Europa urmărește să consolideze investițiile europene pentru a crea locuri de muncă și pentru a stimula creșterea economică, prin utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente, prin eliminarea obstacolelor din calea investițiilor, prin asigurarea vizibilității și a asistenței tehnice pentru proiectele de investiții. Este de așteptat ca proiectele și acordurile aprobate pentru finanțare în cadrul FEIS până în prezent să mobilizeze investiții totale în valoare de 168 de miliarde de euro în cele 28 de state membre și să sprijine peste 387.000 de IMM-uri.

Sursa: ec.europa.eu


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020