← Inapoi

Nouă abordare în protejarea biodiversității

2017-04-27


Comisia Europeană a adoptat joi, 27 aprilie, un nou plan de acțiune care vizează îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității din Uniunea Europeană, în beneficiul cetățenilor și economiei. Acesta vizează o mai bună gestionare a zonelor protejate înscrise în rețeaua Natura 2000, conectarea în sens mai larg a protecției naturii cu activitățile socioeconomice, precum și colaborarea cu autoritățile naționale, cu părțile interesate și cu tinerii.

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele responsabil cu mai buna legiferare, a declarat: „Am efectuat o evaluare în profunzime a acestor directive și am concluzionat că sunt adecvate scopului. În prezent ne asigurăm că ele realizează întregul potențial în materie de protejare și conservare a bogatei biodiversități a Europei. Acesta este un exemplu valoros despre modul în care mai buna legiferare îmbunătățește protecția oferită de standardele de mediu ridicate ale Uniunii Europene."

Planul constă din 15 acțiuni de îmbunătățire rapidă, până în 2019, a punerii în aplicare a Directivei „Păsări și Habitate”, inițiativă emblematică a UE în materie de politici de protecție a naturii.

Cele 15 acțiuni de pus în aplicare până în 2019 sunt axate pe 4 domenii prioritare:
•îmbunătățirea orientărilor și cunoștințelor, precum și asigurarea unei coerențe sporite cu obiectivele socioeconomice mai largi;
•asumarea responsabilității politice și consolidarea respectării normelor;
•consolidarea investițiilor în rețeaua Natura 2000 și îmbunătățirea utilizării finanțării din partea UE;
•o mai bună comunicare și informare, precum și implicarea cetățenilor, părților interesate și comunităților.

Context

Rețeaua Natura 2000, cea mai extinsă rețea coordonată din lume de zone protejate, acoperă peste 18% din suprafața terestră și 6% din zona maritimă a UE. Numai aceste zone protejate în sine au o contribuție la PIB-ul UE cuprinsă între 1,7 și 2,5%, prin furnizarea de servicii ecosistemice, precum stocarea carbonului, purificarea apei, polenizarea și turismul.

Directivele privind natura [Directiva „Păsări” (1979) și Directiva „Habitate” (1992)] reprezintă piatra de temelie a politicii UE în domeniul biodiversității. Directivele au făcut obiectul unei „verificări a adecvării” care a oferit o evaluare globală a performanței lor în materie de eficiență și eficacitate, ca parte a programului Comisiei Europene privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Verificarea adecvăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• directivelor a implicat toate părțile interesate, inclusiv mobilizarea a peste 500.000 de cetățeni prin intermediul unei consultări publice, un nivel record de participare.

Planul de acțiune a fost elaborat pe baza rezultatelor verificării adecvării directivelor de o echipă de proiect formată din 10 comisari europeni, precum și vicepreședintele Comitetului Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, dat fiind rolul-cheie pe care îl joacă autoritățile regionale și locale în aplicarea directivelor.

Sursa: ec.europa.eu


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020