← Inapoi

Pilonul drepturilor sociale: principii și drepturi

2017-04-26


Miercuri, 26 aprilie, a fost adoptată propunerea privind Pilonul european al drepturilor sociale, crearea unei Europe mai echitabile și consolidarea dimensiunii sociale a acesteia reprezentând o prioritate absolută a actualei Comisii. Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi esențiale în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale. El este conceput ca o busolă pentru un proces reînnoit de convergență către condiții de muncă și de viață mai bune în Europa și se adresează în principal zonei euro, fiind însă aplicabil tuturor statelor membre care doresc să participe.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Ca președinte al Comisiei, am căutat să reașez prioritățile sociale în centrul preocupărilor Europei, acolo unde le este locul. Odată cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu primul set de inițiative care îl însoțesc, ne îndeplinim promisiunile și deschidem un nou capitol. Dorința noastră este să scriem împreună acest capitol. Statele membre, instituțiile UE, partenerii sociali și societatea civilă trebuie să își asume responsabilitățile care le revin. Îmi doresc ca acest Pilon european al drepturilor sociale să fie aprobat la cel mai înalt nivel politic înainte de sfârșitul anului”.

Pilonul a fost elaborat de Comisie, sub conducerea vicepreședintelui Dombrovskis și a comisarului Thyssen, în consultare cu părțile interesate de la toate nivelurile. El reafirmă unele drepturi care există deja în acquis-ul juridic al UE și internațional și le completează pentru a ține seama de noile realități.

Principiile și drepturile consacrate în cadrul pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii:
•egalitate de șanse și acces pe piața muncii,
•condiții de lucru echitabile, și
•protecție și incluziune socială.

Ele pun accentul pe modalitatea de a face față noilor evoluții din universul muncii și din societate în general pentru a îndeplini promisiunea înscrisă în tratate, aceea de a avea o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social.

Respectarea principiilor și a drepturilor definite în Pilonul european al drepturilor sociale este o responsabilitate comună a statelor membre, a instituțiilor UE, a partenerilor sociali și a altor părți interesate. Instituțiile europene vor contribui la stabilirea cadrului și vor arăta calea de urmat pentru implementarea pilonului, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre și a tradițiilor în ceea ce privește dialogul social. Vor fi necesare noi inițiative legislative pentru ca anumite principii și drepturi incluse în pilon să fie aplicate în mod eficient. Acolo unde va fi nevoie, legislația existentă a UE va fi actualizată, completată și aplicată mai riguros.

Totodată, a fost instituit un tablou de bord social, care va monitoriza tendințele și rezultatele din statele membre în 12 domenii și va fi utilizat pentru evaluarea progreselor înregistrate în direcția obținerii unui „triplu A” social pentru UE în ansamblu. Această analiză va fi inclusă în Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice.

Etape următoare

Pilonul a fost prezentat sub două forme juridice cu conținut identic: o recomandare a Comisiei, în vigoare încă de la prezentare, și o propunere de proclamație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei Europene. Pe această bază, Comisia va începe dezbaterile cu Parlamentul European și cu Consiliul, în vederea obținerii unui sprijin politic larg și a unei aprobări la nivel înalt a pilonului.

Context


UE are cele mai avansate sisteme de protecție socială din lume și o gamă largă de bune practici și de inovații sociale, dar trebuie să facă față și să se adapteze la modificări fără precedent ale societății. Deși condițiile economice și sociale din Europa s-au îmbunătățit, iar rata de ocupare a atins un nivel record, consecințele crizei din ultimul deceniu se fac în continuare simțite, de la șomajul de lungă durată și șomajul în rândul tinerilor la riscul de sărăcie în multe părți ale Europei.

Sursa: ec.europa.eu


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020