← Inapoi

Declarația Înaltului Reprezentant UE Federica Mogherini, cu ocazia Zilei mondiale a libertății presei - 3 mai 2017

2017-05-03


Presa liberă este esențială pentru funcționarea unei democrații. Astăzi sărbătorim Ziua mondială a libertății presei într-un context dificil pentru jurnalism. Libertatea de exprimare și libertatea presei fac obiectul unui număr tot mai mare de atacuri în întreaga lume.

O mass-media liberă, diversă și independentă este indispensabilă pentru promovarea și apărarea democrației la nivel mondial. O presă liberă și libertatea de exprimare se numără printre elementele care stau la baza democrației, contribuie la asigurarea unor societăți stabile, favorabile incluziunii și rezistente și pot juca un rol în atenuarea tensiunilor și a conflictelor. UE sprijină punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, care prevede asigurarea accesului universal la informații și protecția libertății de exprimare.

Sprijinirea unui jurnalism independent, calitativ și etic este esențială. Prin facilitarea liberei circulații a informațiilor de calitate și bine documentate cu privire la chestiuni de interes public, precum și prin rolul său de "câine de pază” al intereselor cetățenilor, mass-media independentă stă la baza democrației participative și reprezintă un instrument de responsabilizare a guvernelor pentru acțiunile lor. UE se asigură că respectarea libertății de exprimare este integrată în toate politicile și programele sale de dezvoltare. În special, UE finanțează în țările terțe proiecte specifice menite să contribuie la consolidarea calității jurnalismului, a accesului la informațiile publice și a libertății de exprimare. Începând din iunie 2015, UE a sprijinit, în cadrul programului său pentru granturi cu valoare redusă, cel puțin 45 de apărători ai drepturilor omului aflați în pericol, care promovează respectarea dreptului la libertatea de exprimare.

UE condamnă creșterea numărului de încălcări ale drepturilor jurnaliștilor și profesioniștilor din domeniul mass-media, precum și a numărului de amenințări la adresa lor atât în mediul online, cât și în afara acestuia. Este datoria tuturor statelor să își îndeplinească obligațiile asumate la nivel mondial privind protejarea libertății de exprimare și siguranța jurnaliștilor, prin asigurarea unui cadru juridic favorabil și prin aducerea în fața justiției a tuturor celor vinovați de atacuri împotriva jurnaliștilor. UE se opune în mod constant, atât în cadrul contactelor bilaterale cu țările terțe, cât și în cadrul forurilor multilaterale și regionale, oricărui act legislativ, oricărei reglementări sau presiuni politice care limitează libertatea de exprimare și ia măsuri concrete pentru a preveni atacurile împotriva jurnaliștilor și a bloggerilor și pentru a răspunde acestor atacuri.

Orientările UE privind libertatea de exprimare online și offline, adoptate în 2014 (și modalitățile de punere în aplicare continuă a acestora), reafirmă hotărârea UE de a promova libertatea de opinie și de exprimare ca drepturi care trebuie exercitate de către oricine și oriunde, pe baza principiilor egalității, nediscriminării și universalității, prin orice mijloace de comunicare și fără a ține seama de frontiere.

Sursa: ec.europa.eu


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020