← Inapoi

Acces echitabil la instanțele naționale în cauze de mediu

2017-04-28


Comisia Europeană a adoptat vineri, 28 aprilie, un document de orientare având ca temă accesul cetățenilor la justiție în probleme de mediu. În acesta se explică modul în care pot fi contestate deciziile, actele și omisiunile autorităților publice în chestiuni de mediu de către persoane fizice și asociații în fața instanțelor naționale.

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu statul de drept, a declarat: „Securitatea juridică constituie un principiu fundamental al unei societăți bazate pe statul de drept și este important să oferim aceste orientări tuturor părților interesate. Legislația de mediu se află în prima linie a eforturilor noastre de a construi un viitor durabil pentru UE și toate părțile trebuie să știe exact care le sunt drepturile și responsabilitățile.”

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o serie de hotărâri în care sunt explicate cerințele UE privind accesul la justiție în probleme de mediu, cum ar fi:
•modul în care instanțele naționale ar trebui să abordeze cazurile în care se susține că planurile privind calitatea aerului din orașe nu conțin măsuri suficient de eficace pentru respectarea standardelor de calitate stabilite în legislația UE;
•rolul jucat de public, în special de organizațiile neguvernamentale de protecție a mediului, în asigurarea respectării, în statele membre, a obligațiilor prevăzute de legislația UE privind natura;
•criteriile de evaluare pe care ar trebui să le folosească instanțele naționale pentru a nu permite situații în care cheltuielile de judecată prohibitive împiedică cetățenii și asociațiile să își îndeplinească rolul pe care îl au în asigurarea respectării legislației UE în domeniul mediului la nivel național.

Orientările prezentate reunesc toate aceste hotărâri într-un singur text, permițând o înțelegere mai ușoară a lor și a implicațiilor lor.

După adoptarea orientărilor se vor purta discuții cu statele membre care nu își respectă încă pe deplin obligațiile, cum au fost ele interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Aceste discuții vor avea loc și în contextul procesului stabilit prin revizuirea punerii în aplicare a legislației privind protecția mediului

Context

Prin accesul la justiție se garantează că persoanele fizice și asociațiile de mediu pot, în anumite condiții, să ceară unei instanțe naționale independente să examineze legalitatea deciziilor, actelor și omisiunilor autorităților publice care le afectează drepturile. Cele mai importante garanții sunt dreptul de a fi ascultat, efectuarea de către judecătorul național a unei verificări suficiente, măsurile de remediere și măsurile de evitare a costurilor prohibitive.

Sursa: ec.europa.eu


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020