← Inapoi

Mobilitate curată, competitivă și conectată în UE

2017-05-31


„Europa în mișcare”, prezentat de Comisia Europeană miercuri, 31 mai, este un set amplu de inițiative care vor spori siguranța în trafic, vor încuraja perceperea unor taxe rutiere mai echitabile, vor reduce emisiile de CO2, poluarea aerului și congestia traficului, vor reduce birocrația pentru companii și vor combate ocuparea ilegală a forței de muncă, asigurând totodată condiții adecvate și perioade de repaus pentru lucrători. Beneficiile pe termen lung ale acestor măsuri vor depăși cu mult sectorul transporturilor, întrucât ele vor contribui la promovarea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și inovării, la consolidarea echității sociale, la oferirea unei game largi de opțiuni pentru consumatori și la înscrierea fermă a Europei pe o traiectorie care să tindă spre un nivel redus de emisii. Obiectivul este de a contribui la menținerea competitivității acestui sector în contextul unei tranziții echitabile din punct de vedere social către o energie curată și către digitalizare.

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „UE are ocazia unică de a se plasa în fruntea modernizării transportului rutier nu numai în Europa, ci și la nivel mondial. Reformele noastre vor pune bazele unor soluții rutiere standardizate și digitale, ale unor condiții sociale mai echitabile și ale unor norme de piață aplicabile. Acestea vor contribui la reducerea costurilor socioeconomice ale transporturilor, cum ar fi timpul pierdut în trafic, accidentele mortale și vătămările grave, riscurile pentru sănătate generate de poluare și zgomot, servind totodată intereselor cetățenilor, întreprinderilor și mediului. Datorită standardelor comune și serviciilor transfrontaliere, călătoriile multimodale vor deveni o realitate în întreaga Europă.

Comisia a adoptat o strategie pe termen lung care vizează transformarea provocărilor cu care se confruntă sectorul în oportunități și concretizarea unei mobilități inteligente, echitabile din punct de vedere social și competitive până în 2025. Aceasta este însoțită de o primă serie de 8 inițiative legislative care vizează în mod specific transportul rutier. Acest prim set va fi completat, în cursul următoarelor 12 luni, cu alte propuneri care vor viza, printre altele, normele de emisii pentru perioada de după 2020 pentru autoturisme și camionete, precum și primele norme de emisii pentru vehiculele grele. Propunerile vor promova inovarea, vor consolida competitivitatea, vor reduce emisiile de CO2, vor îmbunătăți calitatea aerului și sănătatea populației și vor spori siguranța transporturilor.

Context

Mobilitatea are o influență majoră asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni și asigură în mod direct peste 11 milioane de locuri de muncă. Sectorul se confruntă însă cu o serie de transformări tehnologice, economice și sociale al căror ritm este din ce în ce mai rapid. Valorificarea acestor schimbări este esențială pentru construirea unei Europe care protejează, capacitează și apără, o prioritate politică pentru Comisia Juncker.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20173105_mobilitate_curata_competitiva_conectata_ue_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020