← Inapoi

Acces mai ușor pe piața muncii pentru cetățenii non-UE

2017-06-21


Comisia Europeană a lansat marți, 20 iunie, „Instrumentul european de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe”, cu ajutorul căruia aceștia își pot prezenta competențele, calificările și experiența într-un mod care să fie ușor de înțeles de angajatori, furnizorii de servicii de educație și formare, precum și de organizațiile din întreaga Uniune Europeană.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat în această privință: „În contextul actual al pieței muncii, toată lumea trebuie să aibă posibilitatea să își folosească la maximum competențele. Nu putem irosi talentele cetățenilor din țările terțe. „Instrumentul de stabilire a profilului de competențe” pe care l-am elaborat va facilita accesul acestora pe piața muncii. Acesta va permite, de asemenea, administrațiilor naționale să își facă o imagine clară despre competențele și calificările lor. Astfel, administrațiile vor putea să depășească anumite dificultăți și să profite de posibilitățile legate de integrarea pe piața muncii a refugiaților, a solicitanților de azil și a altor migranți, creându-se o situație benefică pentru toată lumea.”

Pe lângă faptul că va oferi, asemenea unui CV, o imagine de ansamblu a profilului de competențe al unui cetățean din afara UE, acest instrument va ajuta organizațiile care lucrează cu migranții să identifice nevoile specifice ale acestora atunci când este vorba de integrarea pe piața muncii. El va fi folosit de centrele de primire, serviciile de integrare, serviciile publice de ocupare a forței de muncă și alte organizații care oferă servicii resortisanților din țări terțe.

Context

„Instrumentul european de stabilire a profilului de competențe” este una dintre cele zece priorități de acțiune enunțate în Noua agendă pentru competențe în Europa

Scopul instrumentului de stabilire a profilului competențelor este de a soluționa problema nepotrivirii dintre acestea și oferta de locuri de muncă, în cazul cetățenilor din afara UE. Unii dintre ei, cu un nivel înalt de educație, sunt deseori supra-calificați, adică ocupă un loc de muncă sub nivelul lor, iar alții, cu un nivel scăzut de educație, au nevoie de studii și formare suplimentare pentru a obține competențele necesare pe piața forței de muncă.
 

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/event/20172106_acces_simplificat_piata_muncii_cetateni_non_UE_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020