← Inapoi

Transport: 2,7 miliarde euro pentru 152 proiecte

2017-06-26


Șase dintre cele opt propuneri eligibile în care este implicată România au fost selectate pentru finanțare, urmând să primească 10,6 milioane de euro prin Mecanismul pentru interconectarea Europei. Acestea fac parte din cele 152 de proiecte-cheie în domeniul transporturilor ce sprijină mobilitatea competitivă, ecologică și interconectată în Europa, pentru care Comisia Europeană a propus luni, 26 iunie, investiții de 2,7 miliarde de euro.

Comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Cererea de investiții în infrastructura de transport este enormă. Acest nou val de investiții se concentrează asupra unor proiecte ecologice, inovatoare și digitale, pentru a moderniza rețeaua de transport a Europei. Ne aflăm astăzi cu un pas mai aproape de o veritabilă uniune a transporturilor care deservește interesele cetățenilor, stimulează economia și creează locuri de muncă. Privind în perspectivă, invit părțile interesate să valorifice în mod optim fondurile rămase, utilizând finanțările mixte pentru a spori la maximum impactul și pentru a mobiliza toate resursele posibile.”

Proiectele selectate se concentrează în principal pe sectoarele strategice ale rețelei europene de transport („rețeaua centrală”), pentru a maximiza valoarea adăugată și impactul la nivelul UE. Cea mai mare parte a finanțării va fi dedicată dezvoltării rețelei feroviare europene (1,8 miliarde euro), decarbonizării și modernizării transportului rutier și dezvoltării sistemelor de transport inteligente (359,2 milioane de euro), precum și punerii în aplicare a sistemelor de management al traficului aerian (ATM) (311,3 milioane euro).

Toate proiectele au fost selectate prin intermediul unor cereri de propuneri competitive lansate la 13 octombrie 2016. Au fost primite 349 de cereri, solicitând în total o cofinanțare de aproape 7,5 miliarde de euro. Contribuția financiară a UE se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, rata de cofinanțare fiind între 10% și 50% din costurile eligibile ale proiectului, în funcție de tipul acestuia și de cererea de propuneri (până la 85% în cadrul pachetului de coeziune).

Etape următoare

Statele membre ale UE reprezentate în Comitetul de coordonare al Mecanismului pentru interconectarea Europei trebuie să aprobe acum în mod oficial propunerea de decizie de finanțare în cadrul reuniunii din 6 iulie 2017. Adoptarea deciziei oficiale de către Comisie este preconizată pentru sfârșitul lunii iulie 2017. Ulterior, Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a Comisiei va elabora și va semna acorduri de finanțare nerambursabilă cu beneficiarii proiectelor individuale, în a doua jumătate a anului 2017.

Context

În cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), sunt disponibile fonduri în valoare de 23,2 miliarde de euro din bugetul UE pentru 2014-2020, pentru cofinanțarea de proiecte TEN-T în statele membre UE. Din această sumă, 11,3 miliarde euro sunt rezervate proiectelor din statele membre eligibile pentru Fondul de coeziune. Programele de lucru anuale și multianuale stabilesc setul de priorități, precum și cuantumul total al sprijinului financiar care urmează să fie angajat, într-un anumit an, pentru fiecare dintre aceste priorități.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20172606_finantare_152_proiecte_transporturi_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020