← Inapoi

Prevenirea radicalizării și amenințărilor cibernetice

2017-06-29


Comisia Europeană a prezentat joi, 29 iunie, cel de al 8-lea raport privind progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securității efectivă și autentică, solicitând să se accelereze activitățile în curs menite să sporească securitatea cetățenilor UE. Acesta include măsurile care au fost adoptate la nivelul UE pentru combaterea radicalizării, terorismului, criminalității și a finanțării acestora, precum și pentru contracararea amenințărilor cibernetice.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Europa trebuie să facă față atât provocărilor în materie de securitate, cât și amenințărilor teroriste, fiind necesare noi măsuri la nivelul UE , dar și accelerarea acțiunilor pe care le întreprindem în prezent pentru protejarea cetățenilor noștri. Astăzi, cu sprijinul liderilor naționali, Comisia a reexaminat ceea ce s-a realizat până în prezent, în special în ceea ce privește combaterea radicalizării și a finanțării terorismului. De asemenea, propunem măsuri suplimentare pentru garantarea siguranței Europei, de exemplu asigurarea faptului că bazele de date de securitate pe care le-am instituit la nivelul UE pot funcționa mai bine împreună, precum și îmbunătățirea răspunsului nostru la atacurile cibernetice.”

Comisia a evidențiat o serie de inițiative suplimentare care vizează, în special, utilizarea comunicării digitale și returnarea luptătorilor teroriști străini, și anume:
•Radicalizarea în mediul online – platformele de internet ar trebui să își intensifice eforturile de contracarare, iar statele membre sunt chemate să înființeze unități naționale asemănătoare celei de semnalare a conținutului online din cadrul Europol;
•Prevenirea și combaterea radicalizării – Comisia va înființa cu celeritate un grup de experți la nivel înalt privind radicalizarea în scopul de a facilita elaborarea în continuare a politicilor UE în acest domeniu și de a consolida impactul acestora, iar Rețeaua europeană pentru sensibilizarea cu privire la radicalizare (RAN) va organiza o serie de ateliere destinate autorităților naționale pe tema returnării luptătorilor teroriști.

Comisia va continua să sprijine, ca parte a măsurilor pe termen lung împotriva radicalizării, incluziunea și integrarea socială, în cadrul unor inițiative precum Erasmus + și Pilonul european al drepturilor sociale, precum și prin colaborarea cu țările partenere prin formare specifică și sprijin financiar.

De asemenea, ea își accelerează activitatea de eliminare a lacunelor din actualul cadru al securității cibernetice, printr-o serie de acțiuni operaționale pe termen scurt având ca scop:
•consolidarea sistemelor și a rețelelor – 10,8 milioane de euro vor fi alocate unui număr de 14 state membre prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru finanțarea rețelei de echipe naționale de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (rețeaua CSIRT);
•Justiția penală, prin adoptarea unor posibile măsuri legislative de natură să îmbunătățească accesul transfrontalier la probele electronice (e-evidence), precum și examinarea provocărilor reprezentate de utilizarea criptării de către infractori.

Context


Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker. Agenda europeană privind securitatea orientează activitatea Comisiei în acest domeniu, stabilind principalele acțiuni necesare pentru a asigura un răspuns eficient al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații.

În ceea ce privește contracararea radicalizării, Comisia Europeană sprijină de mai mult timp activitățile statelor membre prin inițiative și platforme precum Rețeaua europeană pentru sensibilizarea cu privire la radicalizare (RAN) și Forumul pentru internet al UE.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20172906_prevenire_radicalizare_amenintari_cibernetice_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020