← Inapoi

Provocările pentru viitorul politicii agricole comune, identificate

2017-07-07


Conform unei consultări publice recente, cetățenii europeni consideră că politica agricolă trebuie să fie gestionată în continuare la nivelul UE, iar sprijinirea fermierilor și protejarea mediului ar trebui să fie obiectivele principale ale acesteia. Acestea sunt principalele concluzii ale consultării pe tema simplificării și modernizării politicii agricole comune (PAC) ale cărei rezultate au fost publicate vineri, 7 iulie. În cadrul ei au fost primite mai mult de 322 de mii de contribuții de la o serie largă de părți interesate, printre care fermieri, cetățeni și diferite organizații.

În cadrul conferinței "PAC: spuneți-vă părerea!", unde au fost prezentate rezultatele consultării, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: "Este un moment important în drumul către viitorul politicii agricole comune și o oportunitate pentru părțile interesate să contribuie în continuare la dezbatere. Răspunsul la consultarea publică arată nivelul de interes pentru PAC, ce continuă să sprijine un sector agricol dinamic, să ofere o alimentație sigură și de înaltă calitate pentru 508 milioane de cetățeni și să asigure investiții semnificative în zonele rurale."

Printre rezultele importante ale consultării trebuie menționat faptul că marea majoritate a respondenților (90%) afirmă că gestionarea politicii agricole la nivel european prezintă o valoare adăugată, acest lucru asigurând condiții de concurență echitabile în cadrul pieței unice și posibilitatea ca prin agricultură să se gestioneze mai eficient provocările comune, precum protecția mediului (85%) sau combaterea schimbărilor climatice (73%).

Potrivit consultării, obiectivele pe care ar trebui să le îndeplinească politica agricolă comună includ asigurarea unui standard de viață decent pentru fermieri drept cerință cheie, având în vedere că majoritatea respondenților (88%) au recunoscut faptul că veniturile fermierilor sunt mai mici decât media veniturilor din UE și că aceștia primesc doar o mică parte din prețul plătit de consumatori (97%). Un venit direct pentru fermieri este soluția cea mai bună în acest caz, consideră majoritatea respondenților (66%).

Un alt obiectiv principal al PAC ar trebui să fie încurajarea fermierilor să-și aducă contribuția la combaterea schimbărilor climatice, protejarea mediului înconjurător și biodiversității, la reducerea degradării solurilor și la asigurarea unei utilizări durabile a pesticidelor și îngrășămintelor.

Context

Consultarea publică on-line a fost lansată în data de 2 februarie 2017 și s-a încheiat în data de 2 mai 2017. A fost deschisă tuturor cetățenilor și organizațiilor interesate și s-a desfășurat prin intermediul unui chestionar în toate limbile oficiale ale UE.

Scopul consultării a fost obținerea de răspunsuri de la părțile interesate în ceea ce privește trei mari subiecte:
•agricultura, zonele rurale și PAC în prezent;
•obiective și guvernanță în cadrul PAC;
•agricultură, zone rurale și PAC în viitor.

Chestionarul a inclus 28 de întrebări cu variante multiple de răspuns, cinci întrebări deschise și posibilitatea de a încărca documente relevante.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20170707_provocari_pentru_viitorul_politicii_agricole_comune_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020