← Inapoi

Mai multe eforturi pentru incluziunea romilor

2017-08-30


O evaluare publicată miercuri, 30 august, de Comisia Europeană, relevă faptul că sunt necesare mai multe eforturi pentru a îmbunătăți accesul romilor la educație și la locuri de muncă. În această analiză a fost luat în considerare modul în care statele membre își pun în aplicare propriile strategii naționale privind integrarea romilor și este evidențiată evoluția situației romilor începând cu anul 2011.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „UE se întemeiază pe valorile toleranței și ale egalității. Nu toți cetățenii UE împărtășesc aceste valori, ceea ce este inacceptabil. Dacă se dorește eliminarea prejudecăților, a segregării și a discriminării cu care romii se confruntă încă în momentul de față, statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți integrarea persoanelor de etnie romă.”

Au fost observate următoarele evoluții:
•Educație: a crescut numărul copiilor romi care participă în sistemele de educație și îngrijire a copiilor preșcolari (53 % în 2016, față de 47 % în 2011), îmbunătățirile cele mai semnificative fiind înregistrate în Spania, Slovacia, Bulgaria, Ungaria și România, în timp ce numărul celor care abandonează timpuriu școala s-a redus (68 % în 2016, în scădere față de 87 % în 2011). Aceste cifre continuă să fie prea ridicate, iar segregarea în învățământ rămâne problematică în anumite țări, peste 60 % dintre copiii romi fiind separați de ceilalți copii în Slovacia, Ungaria și Bulgaria.
•Ocuparea forței de muncă: proporția în creștere a tinerilor romi care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (63 % în 2016, față de 56 % în 2011) reprezintă un semnal îngrijorător că tranziția de la educație la ocuparea forței de muncă și la alte domenii nu este eficace. Acest procent a crescut efectiv în Spania, Slovacia, România, Republica Cehă și Ungaria.
•Sănătate: lipsa unei asigurări medicale de bază rămâne o problemă foarte acută în mai multe state membre. De exemplu, jumătate din populația romă nu are acces la asigurările medicale de bază în Bulgaria și România.
•Accesul la locuințe: accesul gospodăriilor rome la servicii de bază (apă potabilă și energie electrică) se îmbunătățește, în special în Bulgaria, România, Slovacia și Republica Cehă, însă romii din Portugalia, Republica Cehă și Spania sunt din ce în ce mai frecvent victime ale discriminării în ceea ce privește accesul la locuințe, inclusiv la locuințele sociale.

Drept urmare, Comisia a solicitat depunerea de eforturi suplimentare, mai coordonate, pentru incluziunea comunității roma la nivel european, național și local.

Etape următoare

Pe baza acestei evaluări, Comisia va defini strategia națională de integrare a romilor pentru perioada de după 2020, potrivit solicitării primite de la statele membre UE.

De asemenea, a fost lansată o evaluare a eficacității, pertinenței și valorii adăugate a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Toți cetățenii, organizațiile, instituțiile și celelalte părți interesate sunt invitați să își exprime punctele de vedere în consultarea publică având ca termen-limită data de 25 octombrie 2017.

Context

În 2011, Comisia Europeană a adoptat un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, care are drept scop eliminarea decalajului dintre romi și restul populației în patru domenii principale: educație, ocuparea forței de muncă, asistență medicală și accesul la locuințe. Mai multe instrumente juridice, de politică și de finanțare au fost mobilizate la nivel european pentru a promova incluziunea romilor. Totodată, Semestrul european promovează reforme ale politicilor generale de sprijinire a acestei incluziuni.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20173008_mai_multe_eforturi_pentru_incluziunea_romilor_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020