← Inapoi

Alianță mondială împotriva torturii

2017-09-07


O alianță la nivel mondial, inițiată de Uniunea Europeană (UE), va fi lansată în data de 18 septembrie, în cadrul reuniunii Adunării Generale ONU, de la New York. Rod al eforturilor depuse împreună cu Argentina și Mongolia, inițiativa urmărește să pună capăt comerțului cu instrumente utilizate pentru tortură sau pentru a pune în aplicare pedeapsa capitală.

Comisarul european pentru comerț Cecilia Malmström a declarat: „Aceste produse nu au alt scop decât să provoace dureri îngrozitoare și să ucidă ființe umane. Nu ar trebui să tolerăm niciodată ca ele să fie comercializate ca orice altă marfă. Este timpul să întreprindem acțiuni concrete pentru a suprima acest comerț condamnabil.”

Alianța propune patru direcții de acțiune:
•luarea de măsuri pentru controlul și restricționarea exporturilor acestor produse;
•dotarea autorităților vamale cu instrumente adecvate, prin crearea unei platforme de monitorizare a fluxurilor comerciale;
•furnizarea de asistență tehnică pentru a ajuta țările să elaboreze și implementeze legi care să se interzică acest tip de comerț;
•schimbul de practici pentru a eficientiza sistemele de control și de asigurare a punerii în aplicare.
•Evenimentul de lansare va include și adoptarea unei declarații politice comune de către o serie de țări.

Context

Unul dintre obiectivele politicii externe a UE este de a promova respectarea drepturilor fundamentale. Angajamentul său de a face să înceteze actele de tortură și de a aboli pedeapsa cu moartea s-a concretizat din 2005, prin măsuri de împiedicare a comerțului cu bunuri ce pot fi utilizate pentru pedeapsa capitală, tortură sau alte tratamente inumane. A fost elaborată o listă a produselor interzise și au fost instituite norme de control al exporturilor. Anul trecut, UE și-a înăsprit și mai mult legislația relevantă, prin includerea de prevederi care interzic tranzitul, precum și promovarea pe teritoriul său a acestor mărfuri.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20170709_uniunea_europeana_alianta_impotriva_torturii_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020