← Inapoi

Eforturi comune UE - ONU pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

2017-09-20


Miercuri, 20 septembrie, inițiativa Spotlight a fost lansată, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, scopul ei fiind eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor. Uniunea Europeană este principalul susținător al proiectului, alocând pentru acesta un buget de 500 milioane de euro.

Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, a declarat: „Uniunea Europeană este hotărâtă să combată toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor, deoarece acestea subminează drepturile și valorile noastre fundamentale, cum ar fi demnitatea, accesul la justiție și egalitatea de gen. Trebuie să garantăm înainte de toate siguranța femeilor și a fetelor pentru a le permite astfel să își dezvolte pe deplin potențialul.”

Pe parcursul anilor următori, prin această inițiativă, vor fi puse în aplicare programe cuprinzătoare în scopul de a elimina toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor, cum ar fi cea sexuală și de gen și practicile vătămătoare, traficul și exploatarea economică (a lucrătoarelor), uciderea femeilor (feminicid) și violența domestică și familială. Domeniile predilecte de intervenție vor include consolidarea cadrelor legislative, politicilor și instituțiilor, măsurile preventive, accesul la servicii și îmbunătățirea colectării de date în Africa, America Latină, Asia, zona Caraibelor și Pacific.

Inițiativa Spotlight va aplica o abordare bazată pe drepturi și va acorda o atenție deosebită femeilor și fetelor celor mai marginalizate, pentru „a nu lăsa pe nimeni deoparte”. Ea își va propune să mobilizeze angajamentele politice la cel mai înalt nivel și să ofere sprijin specific la scară largă, precum și să creeze noi parteneriate. Totodată, inițiativa va sensibiliza publicul larg cu privire la impactul extins, persistent și nefast al violenței împotriva femeilor și fetelor.

Context

Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai răspândite și mai devastatoare forme de încălcare a drepturilor omului din întreaga lume. Se estimează că 35% dintre femei au suferit acte violență într-un moment sau altul al vieții lor. În anumite țări, această cifră atinge 70%.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20172009_masuri_ue_onu_eliminare_violenta_impotriva_femeilor_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020