← Inapoi

Intensificarea eforturilor de combatere a conținutului ilegal de pe internet

2017-09-28


Orientările și principiile prezentate de Comisia Europeană joi, 28 septembrie, vor permite platformelor online să-și intensifice eforturile de prevenire, detectare și eliminare a conținutului ilegal care instigă la ură, violență și terorism în mediul online. Măsurile propuse vor contribui la sporirea eficacității luptei împotriva acestui conținut și a eforturilor depuse în prezent pentru construirea unei Uniuni eficace și reale în materie de securitate, precum și a unei piețe unice digitale mai puternice.

Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „La provocarea pe care o reprezintă conținuturile online ilegale, UE oferă un răspuns pe măsură. Platformele vor putea astfel să își îndeplinească obligațiile, în strânsă cooperare cu autoritățile de asigurare a respectării legii și cu societatea civilă. Orientările noastre introduc și măsuri de protecție în caz de eliminări excesive și asigură transparență și protecția drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare.”

Comisia a propus o serie de instrumente comune pentru a acționa în trei direcții:
•detectare și notificare: o cooperare mai strânsă între platformele online și autoritățile naționale competente prin instituirea unor puncte de contact, care să fie sesizate rapid pentru eliminarea conținutului ilegal; folosirea unor entități fiabile de marcare a acestui tip de conținut; încurajarea investițiilor în tehnologiile de detectare automată;
•eliminare efectivă: eliminarea rapidă a conținutului ilegal, conform unor termene specifice; explicarea clară a politicilor în materie de conținut și publicarea de rapoarte de transparență;
•prevenire reapariție: descurajarea încărcării repetate de conținuturi ilegale; utilizarea și dezvoltarea unor instrumente automate de prevenire a reapariției conținuturilor deja eliminate.

Etapele următoare

Comunicarea privind orientările reprezintă un prim pas, iar inițiativele ce îi vor urma vor depinde de acțiunile platformelor online de aplicare proactivă a acestora. Comisia va monitoriza cu atenție progresele înregistrate de platformele online în lunile următoare și va evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare care să garanteze detectarea și eliminarea rapidă și proactivă a conținutului ilegal de pe internet, inclusiv măsuri legislative care să completeze cadrul de reglementare existent. Activitatea în acest sens se va finaliza până în luna mai 2018.

Context

Uniunea Europeană a răspuns deja la provocarea reprezentată de conținuturile online ilegale, prin măsuri cu caracter obligatoriu și facultativ. Acestea sunt completate de o serie de instrumente nelegislative, care vor fi sprijinite de acțiunile prezentate în comunicarea despre orientări.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20172809_eforturi_combatere_continut_ilegal_pe_internet_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020