← Inapoi

Consolidarea progreselor în domeniul migrației

2017-11-16


Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat, în data de 16 noiembrie, acțiunile necesare pentru a consolida rezultatele pozitive din domeniul migrației. Eforturile colective care vizează protejarea frontierelor externe ale UE, cooperarea cu țările terțe pentru eliminarea cauzelor migrației neregulamentare, îmbunătățirea protecției migranților, precum și progresele înregistrate în lupta contra celor ce introduc ilegal migranți au produs rezultate concrete, în 2017 fiind înregistrată o scădere cu 63% a numărului total de treceri ilegale de-a lungul principalelor rute de migrație.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Din 2015, am realizat progrese reale prin munca noastră comună pentru o mai bună gestionare a migrației pe toate planurile. Nu ne-am atins însă obiectivul și ne vom mai confrunta o bună bucată de vreme cu această problemă. Trebuie, așadar, să ne continuăm eforturile comune de mare amploare cu și mai multă energie și hotărâre pentru a ne consolida realizările și a pune integral în practică Agenda europeană privind migrația. Migrația rămâne principala preocupare a cetățenilor noștri și ar trebui să rămână și principala noastră prioritate.”

Au fost înregistrate progrese notabile în ce privește:
•abordarea cauzelor profunde ale migrației și salvarea de vieți, prin sprijinul acordat prin intermediul Instrumentului pentru refugiați și Fondului fiduciar al UE pentru Africa, prin îmbunătățirea condițiilor în care trăiesc migranții în Libia, prin operațiunile de returnare voluntară asistată, salvare pe mare și arestare a persoanelor suspectate de trafic;
•solidaritatea și sprijinul UE în favoarea refugiaților și a țărilor-gazdă, prin Mecanismul de relocare al UE și Declarația UE-Turcia, care au facilitat relocarea a peste 25.700 de persoane de la intrarea în vigoare, precum și prin Mecanismul de transfer, 31.500 de persoane fiind mutate în alte țări în baza lui; Cehia, Ungaria și Polonia sunt, în continuare, singurele state membre care nu au măsuri în domeniu, procedurile de neîndeplinire a obligațiilor urmându-și cursul;
•returnarea și readmisia, prin intermediul cooperării practice structurate cu țări precum Bangladesh, Coasta de Fildeș, Senegal, Mali, Nigeria sau Tunisia, precum și prin măsuri operaționale de sprijinire a operațiunilor de returnare ce urmează a fi prezentate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

Măsurile necesare pentru consolidarea politicii UE în materie de migrație și azil includ:
•majorarea contribuțiilor financiare ale statelor membre la Fondul fiduciar pentru Africa;
•prezentarea de angajamente de către statele membre pentru atingerea obiectivului de a aloca cel puțin 50.000 de locuri pentru procesul de relocare;
•angajamentul tuturor părților pentru a se garanta înregistrarea de progrese concrete privind ratele de returnare la nivelul UE;
•intensificarea eforturilor și disponibilizarea de resurse suficiente de către autoritățile din Grecia pentru a asigura returnări efective către Turcia, potrivit Declarației UE-Turcia.

Context

La 13 mai 2015, în cadrul Agendei europene privind migrația, Comisia Europeană a propus o strategie amplă pentru abordarea provocărilor imediate ale crizei actuale și pentru a oferi UE instrumentele necesare unei gestionări mai bune a migrației pe termen mediu și lung, în domenii precum migrația neregulamentară, gestionarea frontierelor, azilul și migrația legală.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20171611_masuri_consolidare_progrese_migratie_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020