← Inapoi

Măsuri de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală

2017-11-29


Comisia a prezentat miercuri, 29 noiembrie, o serie de măsuri menite să asigure mai buna protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, încurajând astfel companiile europene, în special IMM-urile și firmele nou-înființate, să investească în inovare și creativitate. Inițiativele vor facilita acțiuni eficiente împotriva încălcării acestor drepturi, vor simplifica soluționarea litigiilor transfrontaliere și vor aborda problema procentului de bunuri importate în UE ce sunt contrafăcute sau piratate (5%, în valoare de 85 miliarde de euro).

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Creșterea economică și competitivitatea Europei depind în mare măsură de numeroșii noștri antreprenori – de la firmele nou-înființate până la marile companii – pe care ne bazăm să investească în noi idei și cunoștințe. Pachetul cuprinzător prezentat îmbunătățește aplicarea și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și încurajează investițiile în dezvoltarea tehnologiilor și produselor în Europa.”

Măsurile adoptate se referă la:

(i) intensificarea luptei împotriva contrafacerii și a pirateriei - Comisia își propune:
•să asigure un nivel la fel de ridicat de protecție juridică și un cadru judiciar previzibil în întreaga UE;
•să încurajeze sectorul industrial să lupte împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală;
•să reducă volumul produselor contrafăcute care ajung pe piața UE;

(ii) crearea unui sistem echitabil și echilibrat privind brevetele esențiale pentru standarde (BES) - Comisia a prezentat orientări și recomandări pentru un sistem BES echilibrat și eficient în cadrul căruia se regăsesc două obiective:
•producătorii de produse pot avea acces la tehnologii în temeiul unor norme transparente și previzibile de acordare a licențelor; și, în același timp,
•titularii brevetelor sunt recompensați pentru investițiile lor în cercetare-dezvoltare și activitățile de standardizare, astfel încât să fie motivați să ofere cele mai bune tehnologii pentru a fi incluse în standarde.

Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate cu privire la măsurile propuse și va evalua necesitatea unor măsuri ulterioare.

Context

Inițiativele propuse au fost anunțate în Strategia privind piața unică din 2015 - o foaie de parcurs pentru realizarea angajamentului politic de a valorifica întregul potențial al pieței unice și de a face din aceasta rampa de lansare pentru prosperitatea companiilor europene în cadrul economiei mondiale.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20172911_masuri_protectie_drepturi_proprietate_intelectuala_ro


        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020