Inapoi

Programul Operational Regional - POR

Obiectivul general al PO Regional consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

Obiective specifice:
Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, in vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor
Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si in particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele inconjuratoare
Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor
Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri
Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor


AXE PRIORITARE TEMATICE:
AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere
1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:
A. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
B. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale

AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

AXA PRIORITARA 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale
3.1 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati
4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice
5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

AXA PRIORITARA 6 - Asistenta tehnica
6.1 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea, managementul si evaluarea POR
6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Informatii suplimentare: www.inforegio.ro

        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020