Finantari UE

 Lista institutiilor si organismelor comunitare

 Anul 2008 - Anul european al dialogului intercultural

 SOLVIT

 Enterprise Europe network - la dispozitia intreprinderilor

 Tratatul de la Lisabona - pe scurtFinantari UE

  1. Programul Operational Regional - POR
  2. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
  3. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
  4. Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
  5. Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
  6. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PODCA
  7. Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
  8. Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR
  9. Programe de Cooperare Teritoriala
Lista institutiilor si organismelor comunitare

Parlamentul European
Secretariatul general
Centre europeen, plateau du Kirchberg - BP 1601
L-2929 Luxembourg
Tel. (352) 43 00-1


Consiliul Uniunii Europene
Secretariatul general
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Tel. (32-2) 281 61 11


Comisia Europeana
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 299 11 11


Curtea de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul Functiei Publice
Boulevard Konrad Adenauer
L-2925 Luxembourg
Tel. (352) 43 03-1


Curtea de Conturi Europeana
12, rue Alcide De gasperi
L-1615 Luxembourg
Tel. (352) 43 98-1


Comitetul Economic si Social European
Rue Belliard 99
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 546 90 11


Comitetul Regiunilor
Rue Belliard 101
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 282 22 11


Banca Europeana de Investitii
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel. (352) 43 79-1


Banca Centrala Europeana
Kaiserstraße 29
D-60311 francfort-sur-le-main
Tel. (49-69) 13 44-0


Ombudsmanul European
1, avenue du President-Robert-Schuman
BP 403 fR
f-67001 Strasbourg Cedex
Tel. (33) 388 17 23 13


Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles
Tel. (32-2) 283 19 00
Anul 2008 - Anul european al dialogului interculturalEuropa devine din ce in ce mai diversa din punct de vedere cultural. Extinderea Uniunii Europene, dereglementarea legilor aplicabile ocuparii fortei de munca si globalizarea au sporit caracterul multicultural al multor state, inmutind numarul limbilor, religiilor, etniilor si culturilor care pot fi intalnite pe continent. Drept urmare, dialogul intercultural joaca un rol din ce in ce mai important in promovarea identitatii si cetateniei europene.

Anul European al Dialogului Intercultural (AEDI) 2008 recunoaste ca marea diversitate culturala a Europei reprezinta un avantaj unic. Ea ii va incuraja pe toti cei care traiesc in Europa sa exploreze beneficiile bogatului nostru patrimoniu cultural si oportunitatile de a invata din diferite traditii culturale.

Anul va include un numar redus de proiecte emblematice la nivel european, sprijin comunitar acordat cate unui proiect national din fiecare Stat Membru, precum si un Program de parteneriate menit sa mobilizeze societatea civila. Implicarea activa a societatii civile va fi esentiala in evidentierea bunelor practici si in identificare nevoii de dialog intercultural. Ambasadori bine-cunoscuti au fost numiti cu scopul de a populariza importanta si beneficiile dialogului intercultural. Anul European al Dialogului Intercultural (2008) a fost decis prin Decizia nr. 1983/2006/EC a Parlamentului European si a Consiliului (18 decembrie 2006).

Sursa: http://www.interculturaldialogue2008.euSOLVIT

SOLVIT este o retea de solutionare a problemelor, in cadrul careia statele membre ale UE conlucreaza pentru a solutiona, fara utilizarea procedurilor legale, problemele survenite datorita aplicarii necorespunzatoare a legislatiei privind piata interna, de catre autoritatile publice. In fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum si in Norvegia, Islanda si Lichtenstein) exista un centru SOLVIT. Centrele SOLVIT pot sprijini in rezolvarea plangerilor provenite atat din partea cetatenilor, cat si a intreprinderilor. Acestea fac parte din administratia nationala si se angajeaza sa furnizeze solutii reale pentru problemele prezentate, intr-un termen de zece saptamani. Serviciile furnizate de catre SOLVIT sunt gratuite.

SOVIT functioneaza din luna iulie 2002. Comisia Europeana coordoneaza reteaua, a carei functionare este asigurata de catre statele membre, furnizeaza baza de date, iar dupa caz, ajuta la solutionarea mai rapida a problemei. Plangerile oficiale primite de catre Comisie, pentru care se intrevede o posibilitate reala de a fi solutionate altfel decat pe cale juridica, sunt trimise de asemenea catre SOLVIT.

Pentru informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_ro.htmEnterprise Europe network - la dispozitia intreprinderilor

O noua retea ofera Intreprinderilor mici asistenta si consiliere cu privire la politicile, programele si fondurile UE. Intreprinderile mici care Isi cauta parteneri In alta tara a Uniunii sau care au nevoie de sfaturi privind dezvoltarea unor idei inovatoare ori solicitarea unei finantari europene pentru activitati de cercetare se pot adresa acum noii Retele a Intreprinderilor europene - Enterprise Europe network

Reteaua "Enterprise Europe Network" combina punctele tari ale retelei precedente "Euro Info Centre" cu cele ale Retelei de centre releu pentru inovare. Prin intermediul noii retele, Intreprinderile primesc "sprijin pentru Intreprinderi la ele acasa", dupa cum sugereaza sloganul. Principiul "No wrong door"-"nici o usa gresita" se va aplica Intregii retele si fiecarui partener din retea. Toate IMM-urile vor primi informatii si vor beneficia de un serviciu personalizat, adaptat nevoilor lor, utilizand In mod optim tehnologiile moderne si ale tuturor organizatiilor din noua retea.

Reteaua Enterprise Europe nu se opreste la granitele UE, ci se extinde pentru a cuprinde si Turcia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Norvegia, Islanda, Armenia, Israel si Elvetia. Avand In vedere ca nici macar una din zece Intreprinderi mici nu are curajul de a se aventura In afara propriei tari (chiar si In conditiile In care barierele nationale au fost eliminate), noua retea Isi propune sa Incurajeze colaborarea dincolo de frontiere.

Reteaua "Enterprise Europe Network" ofera urmatoarele servicii:

1. Asistenta acordata Intreprinderilor, In vederea extinderii catre o dimensiune internationala
Se estimeaza ca un milion de IMM-uri europene ar putea fi implicate In comertul si investitiile transfrontaliere. Reteaua "Enterprise Europe Network" va contribui la dezvoltarea schimburilor Intre Intreprinderi, la elaborarea de noi idei, la promovarea unor parteneriate potentiale si la stimularea Intreprinderilor In vederea depasirii orizontului lor initial de dezvoltare. Vor fi organizate Intalniri bilaterale, Intre Intreprinderi, In vederea identificarii partenerilor de Incredere.

Construirea unor parteneriate tehnologice Intre IMM-uri bazate pe transferul de inovatie reprezinta o alta cale de a se extinde catre o dimensiune internationala si de a obtine un randament al investitiilor In cercetare. Reteaua ofera asistenta IMM-urilor pentru identificarea partenerilor si Incheierea de acorduri contractuale cu acestia.

2. Inovare, produse noi si beneficierea de oportunitatile oferite de piata unica
Acordarea de ajutor micilor Intreprinderi In probleme tehnice, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuala, normele si legislatia UE, In conditiile In care poate fi dificil pentru companii sa tina pasul cu schimbarile oportunitatilor oferite de UE.

Promovarea inovarii: Reteaua "Enterprise Europe Network" Incurajeaza IMM-urile sa devina mai inovatoare, deoarece Impartasirea rezultatelor cercetarii poate determina elaborarea unor noi idei/oportunitati. Printre altele, se va Imbunatati colaborarea cu grupuri care combina diferite activitati legate de inovare. Asigurarea accesului la tehnologiile inovatoare va ajuta IMM-urile sa Infrunte concurenta mondiala.

3. Accesul la proiectele si finantarea UE
Scopul retelei "Enterprise Europe Network" este de a rezolva problema lipsei cunostintelor referitoare la diferitele surse de finantare ale UE si de a se asigura ca Intreprinderile sunt constiente de posibilitatile disponibile. IMM-urile vor fi Incurajate, In mod special, sa participe la programe de cercetare.

4. Furnizarea de informatii Comisiei
Reteaua "Enterprise Europe Network" va actiona sub forma unei cai cu doua sensuri Intre antreprenori si Comisie, transmitand puncte de vedere In ambele directii, In vederea garantarii faptului ca politicile si initiativele pregatite de Comisie vor fi utile pentru IMM-uri si ca acestea nu implica o sarcina administrativa suplimentara.

Noua retea "Enterprise Europe Network" face parte din politica integrata a Comisiei In materie de promovare a spiritului antreprenorial si a cresterii Intreprinderilor In Europa. Aceasta va sprijini IMM-uri din toate sectoarele pentru ca acestea sa beneficieze mai mult de oportunitatile oferite de piata unica.

Pentru informatii suplimentare:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
Tratatul de la Lisabona - pe scurt

La 13 decembrie 2007, liderii Uniunii Europene au semnat Tratatul de la Lisabona, incheind astfel mai multi ani de negocieri pe tema aspectelor institutionale.

Tratatul de la Lisabona modifica Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatele CE, in vigoare in prezent, fara a le inlocui. Tratatul va pune la dispozitia Uniunii cadrul legal si instrumentele juridice necesare pentru a face fata provocarilor viitoare si pentru a raspunde asteptarilor cetatenilor.

1. O Europa mai democratica si mai transparenta, in care Parlamentul European si parlamentele nationale se bucura de un rol consolidat, in care cetatenii au mai multe sanse de a fi ascultati si care defineste mai clar ce este de facut la nivel european si national si de catre cine.
- Un rol consolidat pentru Parlamentul European: Parlamentul European, ales direct de catre cetatenii Uniunii Europene, va avea noi atributii privind legislatia, bugetul Uniunii Europene si acordurile internationale. Prin faptul ca se va recurge mai des la procedura de codecizie in cadrul elaborarii politicilor europene, Parlamentul European se va afla pe o pozitie de egalitate cu Consiliul, care reprezinta statele membre, in ceea ce priveste adoptarea celei mai mari parti a legislatiei Uniunii Europene.
- O mai mare implicare a parlamentelor nationale: parlamentele nationale vor participa intr-o masura mai mare la activitatile Uniunii Europene, in special datorita unui nou mecanism care le permite sa se asigure ca aceasta intervine numai atunci cand se pot obtine rezultate mai bune la nivel comunitar (principiul subsidiaritatii). Alaturi de rolul consolidat al Parlamentului European, implicarea parlamentelor nationale va conduce la consolidarea caracterului democratic si la cresterea legitimitatii actiunilor Uniunii.
- O voce mai puternica pentru cetateni: datorita initiativei cetatenilor, un milion de cetateni din diferite state membre vor putea cere Comisiei sa prezinte noi propuneri politice.
- Cine si ce face: relatia dintre statele membre si Uniunea Europeana va deveni mai clara odata cu clasificarea competentelor.
- Retragerea din Uniune: Tratatul de la Lisabona recunoaste explicit, pentru prima data, posibilitatea ca un stat membru sa se retraga din Uniune.

2. O Europa mai eficienta, cu metode de lucru si reguli de vot simplificate, cu institutii eficiente si moderne pentru o Uniune Europeana cu 27 de membri, capabila sa actioneze mai bine in domenii de prioritate majora pentru Uniunea de astazi.
- Un proces decizional eficient: votul cu majoritate calificata din Consiliu va fi extins la noi domenii politice, astfel incat procesul decizional sa se desfasoare mai rapid si mai eficient. Incepand din 2014, calcularea majoritatii calificate se va baza pe sistemul dublei majoritati, a statelor membre si a populatiei, reflectand astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se obtine atunci cand o decizie este luata prin votul a 55% din statele membre, reprezentand cel putin 65% din populatia Uniunii.
- Un cadru institutional mai stabil si mai eficient: Tratatul de la Lisabona creeaza functia de presedinte al Consiliului European, ales pentru un mandat de doi ani si jumatate, introduce o legatura directa intre alegerea presedintelui Comisiei si rezultatele alegerilor europene, prevede noi dispozitii referitoare la viitoarea structura a Parlamentului European si la reducerea numarului de comisari si include reguli clare privind cooperarea consolidata si dispozitiile financiare.
- O viata mai buna pentru europeni: Tratatul de la Lisabona amelioreaza capacitatea UE de a actiona in diverse domenii de prioritate majora pentru Uniunea de azi si pentru cetatenii sai precum libertatea, securitatea si justitia (combaterea terorismului sau lupta impotriva criminalitatii). Intr-o anumita masura, Tratatul se refera si la alte domenii, printre care politica energetica, sanatatea publica, schimbarile climatice, serviciile de interes general, cercetare, spatiu, coeziune teritoriala, politica comerciala, ajutor umanitar, sport, turism si cooperare administrativa.

3. O Europa a drepturilor, valorilor, libertatii, solidaritatii si sigurantei, care promoveaza valorile Uniunii, introduce Carta drepturilor fundamentale in dreptul primar european, prevede noi mecanisme de solidaritate si asigura o mai buna protectie a cetatenilor europeni.
- Valori democratice: Tratatul de la Lisabona specifica si consolideaza valorile si obiectivele care stau la baza Uniunii. Aceste valori sunt menite sa serveasca drept punct de referinta pentru cetatenii europeni si sa arate ce anume are de oferit Europa partenerilor sai din intreaga lume.
- Drepturile cetatenilor si Carta drepturilor fundamentale: Tratatul de la Lisabona mentine drepturile existente si introduce altele noi. In mod special, garanteaza libertatile si principiile inscrise in Carta drepturilor fundamentale si confera dispozitiilor acesteia forta juridica obligatorie. Se refera la drepturi civile, politice, economice si sociale.
- Libertate pentru cetatenii europeni: Tratatul de la Lisabona mentine si consolideaza cele "patru libertati", precum si libertatea politica, economica si sociala a cetatenilor europeni.
- Solidaritate intre statele membre: Tratatul de la Lisabona prevede faptul ca Uniunea si statele membre actioneaza impreuna intr-un spirit de solidaritate in cazul in care un stat membru este tinta unui atac terorist sau victima unui dezastru natural sau provocat de mana omului. De asemenea, se subliniaza solidaritatea in domeniul energiei.
- Mai multa siguranta pentru toti: Uniunea va beneficia de o capacitate extinsa de actiune in materie de libertate, securitate si justitie, ceea ce va aduce avantaje directe in ceea ce priveste capacitatea Uniunii de a lupta impotriva criminalitatii si terorismului. Noile prevederi in materie de protectie civila, ajutor umanitar si sanatate publica au, de asemenea, obiectivul de a intari capacitatea Uniunii de a raspunde la amenintarile la adresa securitatii cetatenilor europeni.

4. Europa ca actor pe scena internationala - instrumentele de politica externa de care dispune Europa vor fi regrupate atat in ceea ce priveste elaborarea, cat si adoptarea noilor politici. Tratatul de la Lisabona va oferi Europei o voce mai clara in relatiile cu partenerii sai din intreaga lume. Va utiliza forta dobandita de Europa in domeniul economic, umanitar, politic si diplomatic pentru a promova interesele si valorile europene pe plan mondial, respectand, in acelasi timp, interesele specifice ale statelor membre in domeniul afacerilor externe.
- Numirea unui Inalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, care va fi si unul din vicepresedintii Comisiei, va creste impactul, coerenta si vizibilitatea actiunii externe a UE.
- Noul Serviciu european pentru actiune externa va oferi Inaltului Reprezentant sprijinul necesar.
- Uniunea va avea o personalitate juridica unica, ceea ce ii va intari puterea de negociere determinand-o sa fie mai eficienta pe plan mondial si un partener mai vizibil pentru tarile terte si organizatiile internationale.
- Progresele in domeniul politicii europene de securitate si aparare vor mentine unele modalitati decizionale specifice, facilitand totodata o cooperare consolidata in cadrul unui grup mai mic de state membre.

Sursa: http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm

        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020