Inapoi

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice:
Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale1;
Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.


AXE PRIORITARE TEMATICE :
AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
"Educatie mai buna pentru toti" (strategice)
"Scoala pentru toti" (granturi)
1.2 Invatamant superior de calitate;
"Universitate pentru viitor" (strategice)
"Universitate pentru piata muncii" (granturi)
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;
"Profesionisti in educatie si formare" (strategice)
"Cariera in educatie si formare" (granturi)
1.4 Calitate in formare profesionala continua;
"Calificari europene" (strategice)
"Parteneri in formare continua" (granturi)
1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.
"Burse doctorale" (strategice)
"Programe doctorale mai bune" (granturi)

AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa;
"Invata o meserie" (strategice)
"Invata pentru cariera ta!" (granturi)
2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
"A doua sansa in educatie" (strategice)
"Nu abandona scoala!" (granturi)
2.3 Acces si participare la FPC.
"Calificarea - o sansa pentru viitor!" (strategice)
"Continua sa te califici!" (granturi)

AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale;
"Antreprenoriatul, o alternativa de cariera" (granturi)
3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii;
"Competente pentru competitivitate" (strategice)
"Adaptabilitate si flexibilitate" (granturi)
3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.
"Actionam impreuna" (strategice)
"Parteneriat pentru ocupare" (granturi)

AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
"Calitate in serviciile de ocupare" (strategice)
"Servicii de ocupare eficiente" (granturi)
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.
"Profesionisti in piata muncii" (strategice)
"Specialisti in ocupare" (granturi)

AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare
5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
"Integrare pe piata muncii" (strategice)
"Fii activ pe piata muncii!" (granturi)
5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.
"Mediul rural - oportunitati de ocupare" (strategice)
"Mediul rural mai mult decat agricultura" (granturi)

AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale
6.1 Dezvoltarea economiei sociale;
"Pentru o viata mai buna" (strategice)
"Economie sociala si solidaritate" (granturi)
6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
"Impreuna pe piata muncii" (strategice)
6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii;
"Sanse egale si respect" (strategice)
6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii.
"Parteneriat transnational" (strategice)
"Schimb de bune practice" (granturi)

AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU;
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare.


Informatii suplimentare: www.fseromania.ro

        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020