Inapoi

Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Roamnia, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, intre si in cadrul regiunilor Romaniei.

Obiective specifice: modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator
modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
promovarea transportului feroviar, naval si intermodal
sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.


AXE PRIORITARE TEMATICE:
AXA PRIORITARA 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE
1.1 Infrastructura rutiera de-a lungul Axei Prioritare nr.7
1.2 Infrastructura feroviara de-a lungul Axei Prioritare nr.22
1.3 Infrastructura navala de-a lungul Axei Prioritare nr.18

AXA PRIORITARA 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil
2.1 Drumuri nationale
2.2 Cai ferate si servicii
2.3 Porturi fluviale si maritime
2.4 Infrastructura aeroportuara

AXA PRIORITARA 3 - Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor
3.1 Promovarea transportului intermodal
3.2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport
3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

AXA PRIORITARA 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T
4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS-T
4.2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS-T


Informatii suplimentare: www.mt.ro

        Google Translate
   English    Francais    Deutsch    Espanol    Portugues

Structura gazda
a centrului ED Craiova:
Asociatia
"Mereu pentru Europa"


Mereu pentru Europa

EUROPE DIRECT Craiova - 2020